Onze Voorwaarden

 

Boekingsvoorwaarden

 

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Vida Verde te Berg en Terblijt en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.
De persoon die bij Bed & Breakfast Vida Verde heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.
De persoon die als eigenaar van B&B Vida Verde of namens de eigenaar van B&B Vida Verde de Bed & Breakfast beheert.

Derden.
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.
Via onze website www.vidaverde19.nl, door een e-mail te sturen naar: info@vidaverde19.nl of door te bellen met telefoonnummer: +3106 14290444

Annulering.
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.
Bed & Breakfast Vida Verde.
Sibberweg 19

6325AK Berg en Terblijt
Tel: +3106 14290444
Website: www.vidaverde19.nl
E-mail : hallo@vidaverde19.nl

  1. Bed & Breakfast Vida Verde.

1.1 Bed & Breakfast Vida Verde is beschreven op onze website www.vidaverde19.nl als ook websites van derden waar onze kamers aangeboden worden.
Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Vida Verde ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Twee van onze kamers zijn geschikt voor drie personen en een is geschikt voor 2 personen. E een extra baby bedje is eventueel bij te boeken. Dit dient U minimaal 2 dagen vooraf te  reserveren. Huisdieren zijn niet toegestaan, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3 Inchecken is vanaf 15.00 op de dag van aankomst. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt. Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg. In verband met de schoonmaak van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4 Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 10.00 uur in ons ontbijtruimte of bij mooi weer op het terras of in de tuin. Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn in overleg mogelijk. Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etc, geef dit dan aan bij reservering. Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5 De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.6 De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast Vida Verde voor u beschikbaar zijn. De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten. Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

  1. Prijzen.

2.1 De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.vidaverde19.nl als ook andere website waar onze kamers geboden worden. Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt, gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit en eindschoonmaak. Toeristenbelasting is niet inbegrepen tenzij het anders vermeld is.

2.2 De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3 Prijzen van Bed & Breakfast Vida Verde zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed & Breakfast Vida Verde is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

  1. Reservering en betaling.

3.1 Reserveren kan per e-mail via info@vidaverde19.nl of via telefoonnummer +3106 14290444. Reserveren kan ook via ons online boekingsysteem van onze website www.vidaverde19.nl, facebook en Instagram. Reservering kan ook via andere online boekingsystemen die onze kamers aanbieden.

3.2 Na een gemaakte telefonisch of e-mail reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@vidaverde19.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen. Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief. Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen. Het resterende openstaande bedrag dient 24 uur voor aankomst betaald te worden. Reservering via ons boeking systeem van onze website en andere online boeking websites worden meteen bevestigd en zijn definitief.

3.3 Directe boekingen (Boekingen via onze website, email of telefonisch) dienen gelijk na ontvangst van de factuur de gestelde aanbetaling van dertig procent (30%) van het totaalbedrag te betalen. Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden. Betalingen van uw reserveringen geschiedt op de volgende rekeningnummers(s): bankrekeningnummer: NL50 RABO 0364 0913 71 t.n.v. Vida Verde. Mocht er onverhoopt binnen de afgesproken termijn geen aanbetaling zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen. U ontvangt hierover van B&B Vida Verde een bevestiging van annulering.

3.4 Kadobonnen. Kadobonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum. De kadobon is over te dragen aan derden. Voor kadobonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.

  1. Annuleringsvoorwaarden.

4.1 Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
– Bij annulering van 5 tot 3 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 30%.
– Bij annulering van 3 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.
– No Show (als u niet komt opdagen) bedragen de annuleringskosten 100 %.
Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

4.2 Bed & Breakfast Vida Verde kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop. In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorten van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

  1. Klachten.

5.1 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke of schriftelijk via mail.

  1. Aansprakelijkheid.

6.1 Bed & Breakfast Vida Verde kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Vida Verde tegen aanspraken dienaangaande. Bed and Breakfast Vida Verde is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of niet tijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Vida Verde.

6.2 Door Bed & Breakfast Vida Verde wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed and Breakfast Vida Verde.

6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s). Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten. Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, het voorhuis (gemeenschappelijke ruimte) , de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Vida Verde. Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

  1. Veiligheid.

7.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan. Alcoholmisbruik is verboden, dus geniet, maar drink met mate. Het is bij B&B Vida Verde ten strengste verboden om drugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen. Politie wordt altijd ingeschakeld.

7.2 Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan de huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etc.

7.3 Het is niet toegestaan de dieren op het aangrenzende erf zonder overleg te voeren.

  1. Slotbepaling.

8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Scroll naar boven